Aula virtual ACTIVA

Tota l’oferta de serveis d’Activa té com a objectiu principal adaptar-se a les necessitats dels centres, les famílies i els alumnes. El nostre compromís és amb tots ells, i és per això que mantenim un contacte tan estret amb la comunitat educativa, ja que d’aquesta manera som capaços d’identificar les seves necessitats i anticipar-nos-hi amb les solucions idònies per a cada cas.

És degut a aquesta flexibilitat que disposem de l’Aula Virtual, un espai digital disponible per a tots els membres de la comunitat educativa que ofereix la possibilitat de desenvolupar l’activitat escolar més enllà de l’entorn purament presencial, tant de manera sincrònica com asincrònica, adequant-se en tot moment als objectius acadèmics del centre.

Aula Virtual és el servei digital idoni per a qualsevol mena d’activitat, sigui quin en sigui el format, ja que ofereix la possibilitat de funcionar en múltiples variants: pot estructurar-se com a complement, servint de repositori online a les classes presencials per dur a terme un seguiment remot de l’alumnat; així mateix, pot emprar-se com a model exclusivament online, ja que la seva interfície és accessible i facilita l’alternança entre l’aula virtual i l’ensenyament presencial; per últim, també pot funcionar com a alternativa exclusivament digital a l’ensenyament, més enllà del seu rol com a eina de suport o substitució de la docència presencial.

En definitiva, Aula Virtual és la solució d’Activa a les necessitats digitals de la comunitat educativa.