Art Attack

L’objectiu principal d’Art Attack és desenvolupar la creativitat i la imaginació alhora que s’aprèn anglès. Es tracta d’una activitat perquè els nens siguin conscients de la utilitat d’aquest idioma en el seu dia a dia. Adreçat a les etapes d’educació infantil i primària, fomenta tant el treball en grup com per parelles. Els nens aprenen a expressar-se i a dialogar en anglès, respectant el torn de paraula i escoltant opinions diferents. L’objectiu final de les sessions és que els nens presentin el seu treball als companys, treballant un conjunt d’habilitats lingüístiques i socials que els acompanyaran al llarg del seu desenvolupament.

Els alumnes reben i produeixen informació en anglès mentre duen a terme activitats artístiques diverses: des de monstres inventats fins a papiroflèxia, dibuixos, objectes en 3D, joguines, etc. Amb aquestes activitats es pretén millorar la motricitat fina i gruixuda, afavorint l’aprenentatge de paraules noves relacionades amb la tasca i amb les seves rutines diàries, i treballar l’atenció, la concentració i la memòria.

El més important no és que els nens esdevinguin grans artistes, sinó que donin curs a la seva creativitat alhora que aprenen a expressar-se en anglès.