Ciència divertida

La desbordant imaginació dels nens necessita nous reptes que en desafiïn els seus límits. Ciència divertida aposta per l’aprenentatge per projectes per a nens d’educació primària amb l’objectiu d’oferir-los una experiència lúdica, motivadora i divertida vinculada al món de les ciències.

L’exploració científica estimula la curiositat natural dels nens, fomentant el seu interès per la ciència mentre promou el raonament i la lògica, millora la seva capacitat de resoldre problemes, tot augmentant la seva autoestima, i els prepara per, en un futur, entendre conceptes científics més complexos.

Per gaudir amb la ciència no és necessari que els alumnes disposin d’un laboratori. Des d’Activa volem generar curiositat pel que desconeixen a partir del que els ofereix el seu entorn diari, potenciar l’entusiasme per fer front a un problema, impulsar el treball en equip i l’organització grupal, fomentar el respecte per les opinions dels altres, i promoure l’esperit crític i la reflexió posterior a l’experiment per extreure’n conclusions.

En definitiva, volem entusiasmar els nens, proporcionar-los eines perquè s’enfrontin a un problema mentre es diverteixen i incentivar la seva creativitat a l’hora de plantejar tota mena de solucions.