Logo_ Escuela de artistas_cat

Un dels dons més preuats que posseeix un nen és la imaginació. Per això, desenvolupem activitats dirigides a potenciar-la i treure el màxim profit a la seva creativitat.

L’Escola d’Artistes, dirigida a nens i nenes d’Educació Primària, es divideix en tres blocs: arts plàstiques, arts escèniques i arts audiovisuals, amb l’objectiu de fer créixer i canalitzar la creativitat natural dels nens, tant de manera individual com col·lectiva. Descobriran el potencial que tenen al seu interior alhora que assimilaran conceptes i es divertiran mitjançant el joc, l’expressió artística i el moviment.

Ed. Infantil
Ed. Primària
Creativitat natural
Professorat
Aula versàtil

Durant les sessions pràctiques, els nens participaran en activitats relacionades amb la pintura, l’escultura, la dansa, la música, el teatre i fins i tot la filmació d’un curtmetratge. La metodologia parteix de la motivació dels alumnes perquè, a través de la creativitat, adquireixin eines i tècniques útils, tant per saber moure’s en l’àmbit artístic com per prendre decisions a la vida real.