Logo ESPACIO SMART_cat

Espai SMART (Reforç escolar i tècniques d’estudi)

L’Espai S.M.A.R.T. ajuda als alumnes amb els deures escolars i els proporciona recursos i tècniques específiques, mecàniques i sistematitzades relacionades amb la seva capacitació, la gestió del temps i l’autoaprenentatge, per tal d’optimitzar els recursos i millorar els seus resultats acadèmics.

Dirigit a l’etapa d’Educació Primària, l’Espai S.M.A.R.T. promou l’interès i la motivació, ja que és concebut com una eina útil i propera als nens. Aplicar les diferents tècniques d’estudi al llarg del seu aprenentatge els fa adquirir autonomia i ser capaços de resoldre problemes, relacionar i modificar conceptes, millorar habilitats i desenvolupar la memòria. El conjunt d’estratègies que s’hi aprenen ajuden als alumnes a aconseguir que el temps dedicat a l’estudi sigui realment efectiu; en definitiva, contribueix a fer que aprenguin a aprendre.

Les activitats a realitzar comprenen des del correcte ús de l’agenda per anotar els deures, dates d’exàmens i tasques, fins a l’organització del temps en general tenint en compte altres activitats extraescolars, així com el temps d’oci i el joc. Tècniques de subratllat, esquema i resum es practiquen sistemàticament, així com el desenvolupament d’habilitats fonamentals com la concentració, la memorització i el control de l’ansietat per afavorir la relaxació vers les proves d’avaluació i els exàmens.

Aquests objectius i continguts es tradueixen en la creació de l’aula S.M.A.R.T., un espai únic on podran fer els deures tot incorporant noves tècniques d’estudi i habilitats orientades a millorar els seus nivells de competència, sempre guiats per un professor especialitzat en cada cicle de l’etapa. L’ambient de treball se centra en la superació, la motivació i la col·laboració. Les sessions tenen, a més a més, un caràcter cíclic perquè els alumnes que es vagin incorporant al curs puguin beneficiar-se de les sessions o tornar a practicar amb els seus continguts.

Per a tots els cursos d'Ed. Primària

S

Superació, Seguretat​

M

Motivació, Metacognició

A

Aprenentatge Individual

R

Recursos, Reforç

T

Tècniques d'estudi, Talent​