Implantació de programes de reforç

Som pioners en el desenvolupament de l’Hora Extra/Sisena Hora, un complement formatiu de l’activitat docent del centre. Ens integrem de ple en el projecte educatiu de l’escola per donar-li continuïtat, tot afavorint la progressió acadèmica de l’alumne i millorant la seva preparació per al futur.

Continguts

Els continguts de reforç estan relacionats amb els objectius i les matèries curriculars: a més a més de la independència funcional que optimitza la seva consecució, els serveixen de complement, suport i millora de competències i habilitats.

Horaris

Els alumnes reben al dia una hora més de formació en l’horari acordat amb el centre, duent a terme, d’aquesta manera, un total de cinc hores setmanals.

Matèries

Les matèries més sol·licitades, d’acord amb els diferents nivells, són les següents:

  • Per a Educació Infantil i 1r Cicle de Primària, aquelles activitats vinculades al desenvolupament motor, social-afectiu, sensorial i potenciador de la creativitat, afavorint experiències que estimulin la capacitat intel·lectual i un desenvolupament personal íntegre.

  • En el 2n Cicle de Primària, els idiomes, la informàtica, animació lectora i altres tècniques de treball intel·lectual (comprensió lectora, atenció i memòria…).

  • En el 3r Cicle de Primària, les matèries més properes als alumnes: informàtica, idiomes, tècniques de treball intel·lectual o classes de reforç que intensifiquin i complementin els continguts curriculars.