Mindfulness

El mindfulness, o l’atenció plena, es pot definir com aquella capacitat que ens permet prestar atenció de manera conscient a l’experiència del moment present, amb interès, curiositat i acceptació, sense emetre judici. Ens fa més fàcil percebre el que succeeix en el moment en què està succeint, tot acceptant el fluix de l’experiència.

La pràctica del mindfulness comporta grans beneficis tant per a adults com per a nens, promovent una vida interior i espiritual més plena. En el cas dels nens, se’n poden destacar beneficis com el desenvolupament de la compassió, la regulació de les emocions, la millora de la seva concentració i habilitats socials o el desenvolupament de la introspecció. Les sessions giren al voltant d’activitats lúdiques, actives, participatives i motivadores, dissenyades tenint en compte les experiències habituals dels nens. Els adults, per part seva, també hi troben beneficis per a la seva salut psíquica i corporal, ja que els ajuda a gestionar l’estrès i l’ansietat a través del desenvolupament de la intel·ligència emocional i millorant les relacions interpersonals.

Així, doncs, el mindfulness ens ajuda a mantenir l’equilibri intern, fent atenció de manera integral als diferents aspectes que formen part de l’ésser humà: cos, ment i esperit, desenvolupant una major capacitat de discerniment i compassió, convidant-nos a viure de manera plena l’aquí i l’ara.