Música

La proposta d’Activa promou el gaudi de la música en tots els seus aspectes i es basa en la creença que és un dels mètodes més adequats i eficients per ensenyar de manera divertida. Estimula el cervell, el raonament i la resolució de problemes i obre la porta a noves habilitats individuals i a una major projecció personal. La música és, sense cap mena de dubte, un llenguatge universal. Tanmateix, malgrat que qualsevol persona és capaç d’escoltar aquest idioma, no tothom el sap parlar; per això, una educació musical significativa té una rellevància múltiple; a més a més de potenciar el pensament lateral i l’empatia a través del respecte vers altres expressions culturals, la música perfecciona les habilitats comunicatives tot connectant-les amb les emocions, ja que implica l’adquisició d’una destresa amb valor propi.

Adreçada a nens d’infantil i primària, compleix també amb l’objectiu de presentar conceptes musicals bàsics com ara notes, instruments i cançons populars, i està dissenyat per millorar les capacitats motrius i auditives dels alumnes mitjançant diferents composicions que reforcen vocabulari, desenvolupen habilitats cognitives importants com la memòria, i capaciten als alumnes amb exercicis motivadors i propers als seus interessos.

Promou tant el treball autònom com la participació activa dels alumnes, la cooperació entre companys i el desenvolupament de les diferents aptituds socials. Els nens escolten, aprenen, canten cançons, toquen un instrument, ballen coreografies i juguen.

La música al servei del desenvolupament evolutiu és un element motivador que, sense cap mena de dubte, aconsegueix connectar amb els alumnes.