logo B-motion

B-motion neix amb l’objectiu de donar resposta al repte que suposa l’ensenyament bilingüe a la nostra societat. Per a complir-lo, va un pas més enllà tot creant un context únic, innovador i unificat on podran desenvolupar les seves habilitats. La lletra «b» es pronuncia [bi] en anglès, com el verb to be (ser/estar). El joc de paraules que es produeix al pronunciar B-motion ens remet tant a motion com a emotion; el moviment i les emocions, destacant la importància del respecte ver els diferents ritmes de creixement amb l’objectiu que els nens puguin ser ells mateixos i se sentin motivats per aprendre una segona llengua, l’anglès en aquest cas, de manera natural i seguint les dinàmiques d’adquisició de la llengua materna

B-motion esdevé, d’aquesta manera, un espai vivencial en anglès per a nens de 0-6 anys (B-motion Seeds 0-3 anys i B-motion Blooming 3-6 anys) on descobriran el món a través dels sentits i les emocions. Un professor 100% bilingüe estableix el context idoni perquè el procés evolutiu natural dels alumnes vertebri cada sessió i on el desenvolupament lingüístic sigui un ingredient més de tot el conjunt.

B-motion

Els nens aprenen que fer és la millor manera de saber; així, doncs, experimenten amb activitats curtes, guiades i estructurades pel professor, com ara crear una paret sensorial, reunir-se en assemblea, escoltar i cantar cançons i històries, moure’s per millorar les habilitats motrius, expressar la seva creativitat, compartir el que han après, aprendre a relaxar-se, interactuar amb titelles, compartir l’espai amb la tecnologia i ser capaços de revisar el que han après mentre juguen a ensenyar-ho als seus companys. El professor disposa de totes les eines necessàries per planificar i organitzar objectius amb recursos senzills, eficaços i intuïtius perquè els alumnes es beneficiïn de les experiències viscudes mentre creixen. Els informes de valoració són bilingües i integrals, i no se centren només en aspectes merament lingüístics, sinó que tenen com a objectiu comunicar els assoliments dels nens i les capacitats que van adquirint en el context de l’aprenentatge d’una segona llengua.

B-motion fa servir la curiositat com a eina principal per desenvolupar l’autonomia i treballar les competències clau de l’etapa infantil. Les sessions s’estructuren en: benvinguda, desenvolupament i comiat, i segueixen una programació oberta i flexible que respon al dia a dia dels alumnes i no tant a treballar situacions en relació amb una temàtica, contingut o país concrets. A B-motion els alumnes experimenten i descobreixen en anglès; el professor els dona suport, anima i reforça allà on calgui.

La participació de les famílies és fonamental per donar continuïtat a la formació bilingüe integral, naturalitzar el procés d’aprenentatge i assolir l’èxit, i per això és molt important que comparteixin les sessions amb els seus fills en moments puntuals i així assegurar que l’espai B-motion va més enllà de l’aula.

En resum, B-motion no és una ludoteca ni una classe d’anglès; és un projecte diferent que aposta per la innovació per facilitar el desenvolupament natural dels nens bilingües.