Brilliant Brains

Brilliant Brains és un servei adreçat a l’etapa de primària per reforçar la formació dels nostres alumnes i complementar la seva educació en idiomes i matemàtiques. El nostre objectiu és que visquin experiències diàries en anglès d’una manera lúdica, interioritzin la llengua amb naturalitat i, alhora, desenvolupin les capacitats implícites a l’àbac.

Les matemàtiques i l’anglès tenen una cosa en comú: ambdues requereixen l’ús de la lògica i el raonament per poder aprendre-les. Els nens fan servir els dos hemisferis del servei per entendre el llenguatge i, més en concret, per processar les frases parlades, a diferència dels adults, que concentren aquesta tasca en el costat esquerre. L’àbac tradicional japonès és una simple i fascinant estructura de fusta formada per barres paral·leles on es col·loquen unes boles mòbils que permeten realitzar càlculs matemàtics a gran velocitat i amb molta precisió. Desenvolupa la capacitat intel·lectual dels nens, millora la concentració i potencia l’ús dels dos hemisferis del cervell. Al principi, s’aprèn a sumar, multiplicar, restar o dividir amb l’àbac físic per després passar a l’àbac mental o imaginari; una estructura senzilla amb un plantejament fàcilment accessible que permet desenvolupar competències complexes i transversals alhora que serveix de base perquè els nens interioritzin la segona llengua.

Amb l’àbac assolim un objectiu fonamental: desenvolupar el potencial dels nens, que apropen les matemàtiques al món real i aprenen a parlar anglès gairebé sense adonar-se’n. Al mateix temps, treballen cooperativament en la resolució de problemes i desenvolupen l’agilitat mental, la lògica, l’orientació espacial, la visualització i les habilitats motrius fines.