logo EDI ACTIVA 018 catalan

En el context actual, parlar anglès i poder acreditar el nostre nivell és un requisit fonamental per fer front a situacions comunicatives reals de present i optar a una feina en el futur. L’exigència dels itineraris acadèmics i professionals fa que sigui important poder oferir als nostres alumnes un programa d’idiomes igualment exigent que garanteixi l’adquisició efectiva dels nivells de qualificació unificats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, o MCERL.

Obtenir un títol és la millor manera de plantejar reptes d’aprenentatge, fer que els alumnes siguin conscients dels seus avenços i motivar-los perquè segueixin aprenent. El servei d’Escola d’Idiomes d’Activa, o Edl, és un projecte de llarg recorregut especialitzat en l’ensenyament i certificació de llengües estrangeres, oferint un repte a aquells alumnes que desitgin acreditar el seu nivell d’acord amb els estàndards exigits actualment.

Mitjançant l’ús de materials específicament dissenyats per a la preparació dels continguts que se certificaran, els professionals al càrrec de l’Escola d’Idiomes d’Activa realitzen un seguiment exhaustiu i individualitzat dels alumnes, que adquireixen i milloren substancialment les seves habilitats lingüístiques en grups de treball reduïts.

Edl s’encarrega que tots els alumnes rebin el suport que necessiten i exigeix el 100% per assegurar l’assoliment dels objectius. T’animes a formar part de la nostra comunitat Edl?