Formació i certificació de formadors

Davant dels canvis tan importants que ha experimentat la didàctica dels idiomes amb l’evolució de les Noves Tecnologies i els avenços en psicolingüística i lingüística aplicada, el professorat requereix una formació continuada.

Per donar resposta a les necessitats formatives derivades de la implantació i el desenvolupament de les seccions bilingües, oferim cursos de caràcter lingüístic i metodològic.

L’objectiu dels cursos lingüístics és desenvolupar, millorar o perfeccionar les competències comunicatives dels professors. Estan adreçats tant a professors d’idiomes com a professors d’altres assignatures, i poden enfocar-se vers la preparació de titulacions oficials o bé com a tallers comunicatius.

Exemples:

  • Un grup de professors d’anglès du a terme un curs de nivell avançat orientat a la preparació del CAE (Cambridge University) o del ISE III (Trinity College London).

  • Un grup de professors d’altres assignatures amb un nivell bàsic d’anglès que vol desenvolupar les competències comunicatives en llengua anglesa: taller comunicatiu.

Així mateix, tenim cursos d’immersió lingüística aprovats per les beques Comenius.

Diferents institucions col·laboren amb ACTIVA, que actua com a Centre Examinador oficial, a l’hora de validar els coneixements apresos en els diferents idiomes. Totes elles ofereixen titulacions que es regeixen pels paràmetres del MCERL (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües).