Immersions lingüístiques

Les immersions lingüístiques són un dels mètodes més eficients per aprofundir en el coneixement d’un idioma, ja que s’hi plantegen tota mena de situacions quotidianes que han de transcórrer exclusivament en una llengua estrangera.

La immersió lingüística permet fixar i extreure totes les nostres capacitats lingüístiques, tant les conscients com les inconscients. És una de les eines més potents al nostre abast per millorar la nostra confiança i superar la por i la vergonya a parlar en una llengua estrangera, per aprendre nous registres i, en definitiva, per aconseguir la naturalització de la llengua en tota mena de situacions. 

Activa posa aquest servei a disposició dels seus clients d’una manera totalment flexible i adaptada a les necessitats de cada grup particular:

  • Segons edat i nivell de competència lingüística.
  • Amb diferents temàtiques que poden ser proposades tant pel grup d’alumnes com per Activa.
  • A l’època de l’any i amb la duració que s’adeqüi a les necessitats dels participants.

A més a més, Activa cercarà les localitzacions més adients d’acord amb diversos factors com el preu, la distància, la durada, característiques de l’espai i la temàtica de la immersió, tenint sempre en compte les preferències del grup.

A qui s’adreça?

  • Alumnes de tercer cicle d’Educació Primària, ESO i Batxillerat.
  • Adults.
  • Professorat del centre.

Els nostres professionals

  • Professors/Comunicadors: especialistes en educació i en la llengua corresponent.
  • Nadius/Bilingües amb experiència en l’ensenyament i l’animació.
  • Caps d’estudi i coordinadors d’idiomes: responsables del funcionament òptim de cada projecte.