Preparació de títols oficials

Preparem els alumnes per a l’obtenció de titulacions oficials amb reconeixement internacional:

ANGLÉS
FRANCÈS
idiomas_Logo_DELF-DALF
ALEMANY

Trinity College London

Activa és centre examinador oficial de les certificacions Trinity College London, un sistema internacional d’exàmens que mesura les habilitats orals en contextos reals en llengua anglesa. 

A qui va dirigit?

Alumnes en edat escolar a partir de 7 anys (2n d’Educació Primària).

Quins nivells hi ha?

Hi ha dotze graus dividits en quatre etapes: Inicial, Elemental, Intermèdia i Avançada. 

Com són els exàmens?

L’examen és en format entrevista amb un examinador qualificat de Trinity College London.

On i quan es realitzen?

Entre maig i juny, si hi ha inscripcions suficients, ACTIVA organitza les proves en el mateix centre escolar; si no n’hi ha, es duen a terme en un altre centre de la mateixa ciutat.

Per què Trinity College London?

El seu punt fort és l’enfocament en destreses orals, la dificultat més gran per als alumnes. A més a més, és un bon punt de partida per a estudiants sense experiència certificadora.

Cambridge English

Sistema avalat per la Universitat de Cambridge amb estandardització internacional, que avalua en profunditat el coneixement en les quatre destreses bàsiques de l’anglès com a segona llengua.

A qui va dirigit?

A tots els alumnes des dels 7 anys (2n d’Educació Primària) fins a adults.

Com són els exàmens?

L’examen consta de dues parts: una oral, en format entrevista amb examinadors qualificats per Cambridge, i l’altra escrita, amb l’objectiu d’avaluar les destreses bàsiques.

On i quan es realitzen?

Les proves es realitzen en diferents dates al llarg del curs, en instal·lacions designades per Cambridge. En cas de comptar amb alumnes suficients, es poden dur a terme al centre escolar.

Quins nivells hi ha?

Per als alumnes més joves, Cambridge ofereix tres nivells YLE: Starters (PreA1), Movers (A1), Flyers (A2). Els cinc nivells posteriors es divideixen entre l’A1 i el C2.

Per què Cambridge?

Són les proves més exigents tant de preparar com superar, encara que, precisament per això, són les que, un cop aconseguides, tenen un reconeixement i prestigi més grans.

A més a més de la nostra oferta presencial, disposem d’Activa Online, un servei 100% remot per preparar certificacions Cambridge des de casa, sense que importin l’edat o el nivell inicial de l’alumne.