Implantació de programes plurilingües

Després de la signatura de la Declaració de Bolonya, la Unió Europea s’ha plantejat, entre altres iniciatives, prioritzar l’ensenyament de les llengües estrangeres en els plans d’estudi, establint com a objectiu clau l’aprenentatge de dos idiomes, a més a més de la llengua materna, a partir de 2010.

Amb els nostres programes de suport a la implantació del multilingüisme promovem l’aprenentatge de segones llengües des d’edats primerenques, ajudant a incrementar els nivells de competència comunicativa dels alumnes i garantint que un elevat percentatge acrediti estratègies de comunicació efectives i competitives dins del nou espai d’ensenyament europeu.

Quan les conclusions de l’acord comencin a fer-se efectives, el grau de coneixement de les segones llengües serà imprescindible per cursar estudis universitaris i només l’acreditació d’un nivell intermedi acceptable determinarà la participació de l’alumne en programes de mobilitat, beques i projectes europeus.

Des d’Activa col·laborem amb el centre educatiu perquè els alumnes obtinguin, al final de l’etapa escolar, el nivell B2 (Usuari independent) del Marc Comú de Referència Europeu, tot oferint programes complets que inclouen:

  • Classes preparatòries d’exàmens oficials de llengües estrangeres.
  • Activitats complementàries, culturals i lingüístiques que donen suport a l’adquisició d’una segona llengua.
  • Programes a l’estranger.
  • Assessorament pedagògic per a alumnes i professors.
  • Professorat bilingüe i nadiu, compromès i implicat.