LOGO BIBE anagrama

BIBE – Bases Integradores del Bilingüisme Escolar

Projecte d’innovació educativa que té com a objectiu reforçar les bases on s’assenten els pilars fonamentals de l’ensenyament de l’anglès, des d’edats primerenques, emprant una metodologia adaptada, innovadora i participativa, i incorporant a les famílies com a actors cabdals del procés d’aprenentatge.

  • 0-6 anys: processos d’aprenentatge lingüístics simultanis (llengua anglesa + llengües maternes)
  • Entorn propici per al creixement emocional, relacional i cognitiu.
  • Aprenentatge experimental i manipulatiu.
  • Adaptació i seguiment aplicat al desenvolupament evolutiu dels alumnes.
  • Integració familiar activa.
  • Coaching específic dirigit a especialistes d’aquesta etapa educativa.

infoBIBE