Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Responsables amb les mesures higièniques i sanitàries COVID-19

El darrer curs escolar 2021-2022 es va iniciar amb una situació de total incertesa respecte a l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), fet que mantenia en alerta al conjunt de la societat, els seus costums, rutines i formes específiques de funcionar en tots els àmbits, tant a nivell social com econòmic i professional.

Tanmateix, a mesura que avançava el curs, i sobretot a partir de mitjans de 2022, la situació epidemiològica i sanitària ha anat evolucionant favorablement. Aquest fet, sumat a la demostració en els dos cursos anteriors per part de tots els integrants de la comunitat educativa (escoles, professors, famílies, alumnes i empreses) d’unes increïbles capacitats d’adaptació, esforç i compromís amb la situació ha permès, d’una banda, que sigui possible afrontar aquest curs 2022-2023 amb la certesa que els centres educatius són entorns segurs i, de l’altra, que recuperin amb total normalitat cada una de les seves activitats, serveis i situacions del dia a dia, sense cap limitació ni restricció des del punt de vista higiènic i sanitari.

Malgrat tot, continuem considerant que cal fer una previsió organitzada, degudament estudiada i analitzada, que permeti donar resposta a les diferents situacions que el nou curs ens pugui plantejar, a través de l’actualització del Pla de Contingència d’Activa, on la premissa fonamental ha de ser continuar garantint la seguretat i la salut del personal del centre i de l’alumnat, així com assegurar la continuïtat dels diferents serveis d’Activa amb els màxims estàndards de qualitat i amb el correcte seguiment de l’alumnat que sempre ens ha distingit.

En termes d’equitat, ofereix la possibilitat de recolzar-se en un recurs proper, comunitari i segur. Això adquireix especial rellevància en sectors de la població en situació de vulnerabilitat, les condicions de vida dels quals dificulten garantir aquestes cures. L’absència d’espais que afavoreixin la conciliació comporta també un impacte negatiu en la igualtat de gènere que s’ha accentuat durant la pandèmia.

Per tot això, aquest Pla de Contingència contempla les línies d’actuació que implementaria Activa, duent a terme una clara i específica classificació del gruix de serveis que es desenvolupen dins de l’empresa en un estat de normalitat, i plasmant els objectius fonamentals i les pautes de treball que es contemplarien en cada una d’aquestes línies des d’un punt de vista no només organitzatiu sinó també pedagògic.