Política de qualitat

La prioritat d’ACTIVA és mantenir i millorar el seu posicionament en el mercat nacional, tot procurant satisfer les necessitats dels seus alumnes, famílies, professorat, escoles i entitats.

Per aquest motiu, pretén:

  • Complir amb els requisits reglamentaris i dels clients.
  • Proporcionar els recursos necessaris per millorar contínuament l’eficàcia del sistema de control i gestió de la qualitat.
  • Aconseguir la fidelitat dels clients actuals i afavorir-ne la captació de nous tot permetent augmentar la nostra quota de participació en el sector.
  • Potenciar la planificació i la millora contínua dels processos que ens permeten augmentar la nostra eficiència.
  • Comunicar a tots els treballadors i treballadores la política i els objectius de qualitat de l’empresa.
  • Respectar el medi ambient i contribuir al progrés de l’entorn social.

El Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) d’ACTIVA està basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 que reuneix els requisits que ha de complir qualsevol organització per al desenvolupament d’un sistema de gestió de la qualitat. El SGC s’aplica a totes les activitats relacionades amb la qualitat del nostre servei i la satisfacció dels nostres clients.

RSA (Responsabilitat Social d’Aragó) 2024

Compromesos amb la implantació i l’aplicació de pràctiques socialment responsables.