AVÍS LEGAL – Política de privacitat

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Identitat: Actividades Formativas, S.L. (ACTIVA)
  • NIF: B50447978
  • Adreça postal: Avenida Juan Carlos I, 20, 50009 Zaragoza
  • Telèfon: 976402130
  • Correu electrònic:  info@activa.org
 

NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Actividades Formativas, S.L. (ACTIVA d’ara en endavant) és el titular d’aquest Lloc Web, i compleix amb la normativa vigent de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb la normativa que la desenvolupa, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’INTERESSAT queda informat i dona el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc per a l’emmagatzematge de les dades així com per a l’enviament d’informació que li pugui resultar d’interès en relació als serveis de proporcionats per l’empresa.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades es recullen per dur a terme les activitats educatives sol·licitades, així com les tasques administratives inherents a les mateixes. Li informem que amb la signatura del present butlletí, autoritza l’enviament d’informes i documents relatius a l’evolució de l’alumnat, així com l’enviament de butlletins o altres documents relatius a les activitats que puguin afavorir o promoure l’aprenentatge o perfeccionament de les disciplines impartides. Les dades de l’alumnat seran comunicades al centre educatiu a efectes d’organització dels propis cursos i activitats. Fora d’aquests casos, i llevat de les excepcions legalment previstes, les dades obtingudes no se cediran en cap a cas a tercers. 

LEGITIMACIÓ I FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials basat en l’elaboració d’un perfil comercial es fonamenta en el seu consentiment, el qual ha atorgat marcant la casella corresponent.

El tractament per a la realització d’enquestes de satisfacció es basa en el consentiment i la voluntat de l’interessat.

D’altra banda, la legitimació del tractament per donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Interessat en relació a algun servei concret es basa en el consentiment sol·licitat i que pot esser retirat en qualsevol moment.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats mencionades són independents, de manera que l’Interessat podrà revocar només un d’ells sense afectar la resta.

ORIGEN DE LES DADES

Los dades personals que tractem a ACTIVA provenen de:

  • Formularis de contacte.
  • Formularis de subscripció obtinguts de manera directa o indirecta del centro educatiu o institució on ACTIVA duu a terme la seva activitat professional.
  • Esdeveniments públics organitzats en relació amb la seva activitat: l’Educació. 
 

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per les quals ACTIVA tracta les dades personals proporcionades per part dels Interessats és per remetre’ls comunicacions comercials i/o publicitàries periòdiques que ACTIVA i el seu àmbit docent duen a terme amb els seus subscriptors, proveïdors, clients, centres educatius, alumnes, antics alumnes, professors, professionals de l’Educació i possibles interessats, informant-los de les seves activitats, notícies, així com de qualsevol altra oferta de productes i serveis relacionats amb l’activitat que ACTIVA desenvolupa. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquesta mena, dita comunicació estarà dirigida a aquells Interessats que hagin acceptat prèviament la seva recepció.

L’Interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació del tractament, així com la resta contemplats en la normativa vigent, davant d’ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida Juan Carlos I, 20 Zaragoza  info@activa.org  www.activa.org

MESURES DE SEGURETAT

ACTIVA tractarà les dades de l’Interessat en tot moment de manera absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret en relació a les mateixes, conforme amb la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què s’exposen.