Responsabilitat social Corporativa

Com a empresa, considerem aquest apartat absolutament necessari i imprescindible.

Per aquest motiu, col·laborem activament, i no només en l’àmbit econòmic, amb diferents organitzacions que, tant des de la distància com in situ, estan treballant per crear un desenvolupament autosostenible en les comunitats més desafavorides.

Dins d’aquestes iniciatives tan necessàries, i més enllà de la cooperació econòmica, la manera òptima de contribuir-hi és oferint el que millor sabem fer: EDUCAR.

ALGUNS PROJECTES AMB QUÈ COL·LABORA ACTIVA:

KUBUKA    FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR   FUNDACIÓN AYMER

FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONT   colaboramas   FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE

PROJECTE MWANDI: Casal de Nadal a la comunitat de Mwandi

ONG: KUBUKA (MÁS POR ELLOS)

Un dels projectes que financem i ajudem a dur a terme és un casal lúdic que s’ofereix als joves de Zàmbia per posar al seu abast hàbits de vida més saludables (socialització, diversió, aprenentatge) i, en conseqüència, ajudar-los a emprendre el seu camí vers un futur millor. En aquest casal se’ls ofereixen no només classes —on se’ls proporcionen materials escolars perquè puguin aprofitar al màxim el seu temps a l’escola— sinó també peces de fruita cada dia.

IMG_1908   DSC03924   Gracias ACTIVA

PROJECTE “BOTIGUES SOLIDÀRIES”

ONG: FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE promoguda per la Congregació de les Religioses Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament

Amb la seva participació en aquest projecte, ACTIVA contribueix a l’educació i la formació integral de persones, grups i pobles, desenvolupa activitats d’assistència social i promou accions de voluntariat tant en l’àmbit nacional com en països en vies de desenvolupament.

Aquestes col·laboracions suposen millores com ara el subministrament de mobiliari per a quatre aules de secundària de l’escola Marie Immaculée de Nganga-Lingolo a Brazzaville (República del Congo).

PROYECTO “MERCAT SOLIDARI”

ONG: FUNDACIÓ JUNTOS MEJOR promoguda per la Comunitat Educativa de Jesús Maria

Amb la seva participació en aquest projecte, ACTIVA afavoreix el progrés i el desenvolupament educatiu i social en tots els àmbits tant del Tercer com del Quart món.

Unes col·laboracions que suposen, per exemple, la dotació de beques per a l’escola de Simbock i dos menjadors per als alumnes de secundària.

PROJECTE SOLIDARI (ALIMENTACIÓ I BEQUES SOLIDÀRIES)

ONG: FUNDACIÓ AYMER promoguda per la Congregació Sagrats Corts

La darrera col·laboració va consistir a assistir dones embarassades i nens desnodrits des de la seva gestació fins als 6 anys per prevenir i combatre la desnutrició a través de la formació, les visites a domicili i l’entrega d’aliments suplementaris.

També es van oferir beques universitàries per accedir a una educació integral en valors i a una vida més digna.

PROJECTE SOLIDARITAT (AGERMANAMENT AMB UNA ESCOLA DE LES GERMANES FRANCISCANES A LA REPÚBLICA CENTREAFRICANA)

ONG: FUNDACIÓ EDUCATIVA FRANCISCANES DE MONTPELLER

La darrera col·laboració d’Activa va tenir un paper important en la consecució del projecte i dels objectius educatius que la Fundació es planteja.

PROJECTE “COLABORAMAS” CONCERT SOLIDARI DE NADAL

ONG: COLABORAMAS i les Germanes Marianitas

Amb la nostra col·laboració en aquest projecte hem ajudat a la construcció del Centre Nutricional Infantil “Colaboramas” a Turkana (Kènia) amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de la població infantil.

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

PLA D’IGUALTAT

Activa afirma el seu compromís vers la implementació i desenvolupament de polítiques corporatives que incloguin la igualtat de tractament i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real al si de la nostra organització.