Responsabilitat Social d’Aragó (RSA)

El Segell RSA és un reconeixement que,  a través de l’Institut Aragonès de Foment (IAF), el Govern d’Aragó concedeix a empreses, autònoms, entitats no lucratives i tota mena d’organitzacions públiques i privades de la Comunitat Autònoma d’Aragó que implanten i apliquen voluntàriament pràctiques responsables amb la societat d’acord amb els següents 6 valors:

  • Màxima transparència en la gestió.
  • Focalització en la sostenibilitat de l’empresa i de la societat.
  • Respecte als treballadors.
  • Aplicació de principis d’excel·lència en la gestió i orientació del client.
  • Manteniment d’una relació ètica i responsable amb els proveïdors.
  • Minimització de l’impacte de l’empresa en el seu entorn directe i en el medi ambient.

 

El Pla de Responsabilitat Social d’Aragó és un element essencial en la política estratègica de la companyia. L’objectiu principal segueix sent enfortir el nostre compromís i la transparència vers la responsabilitat social, amb consciència de la importància d’adaptar la nostra activitat a les necessitats de la societat.