LUDOTEQUES i Setmanes de vacances

Són espais on els nens i nenes de 3 a 12 anys continuen el seu aprenentatge d’una manera divertida i on ajudem a les famílies a conciliar la vida laboral i l’escolar.

Amb el programa de ludoteques oferim activitats durant el curs escolar i en períodes de vacances (Nadal, Carnestoltes, Setmana Santa, etc.)

Amb un ampli ventall d’activitats, adaptades a les diferents edats i les seves necessitats, les ludoteques duen a terme una important tasca educativa: els nens es diverteixen alhora que fan nous amics, aprenen i comparteixen activitats i jocs.

CONCILIACIÓ

Solució pensada per ajudar a la conciliació familiar durant els períodes laborals no lectius.

OBJECTIU PEDAGÒGIC

Espais multiactivitat estructurats des d’un enfocament pedagògic on els nens desenvoluparan les seves habilitats cognitives i socials mentre es diverteixen. S’hi integra l’ús de la llengua anglesa.

TEMPORADES TEMÀTIQUES

Nadal, Carnestoltes, Setmana Santa i altres períodes de vacances seran la inspiració per als projectes que crearan els nens.

IMAGINACIÓ I DESCOBERTA

No hi ha millor material que el creat pels nens fent servir la seva imaginació. Els nostres professionals de l’educació els guiaran perquè la seva experiència sigui real i significativa.

El joc és fonamental per al desenvolupament integral dels nens i les nenes: aprenen a conèixer la vida mentre juguen.

#ConciliacióFamiliar #Joc&Diversió #Imaginació&Creativitat